ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ 
a OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

I.Jsem správcem i zpracovatelem osobních údajů
Jsem fyzická osoba Mgr. Lenka Vornhagen, IČ 04036131, se sídlem Na Svahu 1111, 293 06 Kosmonosy a provozuji webové stránky www.mamyvpraci.cz, www.lenkavornhagen.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.V případě zakázek od zaměstnavatelů, příp. ostatních personálních agentur, vystupuji také i jako zpracovatel, a to na základě smlouvy se správcem. Zohledňuji povahu zpracování údajů uchazečů tak, aby zpracování dat splňovalo požadavky GDPR, a abych zajistila ochranu práv uchazečů.

II.Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: poradenstvi@lenkavornhagen.cz.

III.  Prohlášení
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
- umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV.Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (zaslání e-booků, objednání služeb na míru, přístupů do aplikace, zasílání on-line kurzu, koučovací dohoda, atd.) 

2. Vedení účetnictví 
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3. Vedení výběrového řízení 
Od 25. května 2018 už není třeba souhlas pro zpracování osobních údajů v případě odpovědi na inzerovanou pracovní nabídku, neboť se z pohledu GDPR (obecné nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679) jedná o základní „jednorázovou“ službu. Vaše osobní údaje (bez dobrovolného souhlasu) můžu zpracovávat jen po dobu výběrového řízení (maximálně šest měsíců po přijetí odpovědi na inzerát).
Pouze v případě, že byste rádi zůstali v kontaktu déle než 6 měsíců pro konkrétní výběrové řízení anebo chtěli dostávat i jiné pracovní nabídky, bude nutné poskytnout mi dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 3 let. Znění souhlasu vám zašlu na vaši e-mailovou adresu a vy mi jej potvrdíte.  
Dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním vaší žádosti na e-mail poradenstvi@lenkavornhagen.cz 
Pokud jste uchazeč o práci a reagujete na pracovní nabídku, využívám data, která dobrovolně uvádíte ve svém životopise, abych vám poskytla nabídky zaměstnání a práce, pomohla s vytvořením motivačního dopisu nebo životopisu na míru a případně poskytla kariérní poradenství nebo koučink.

4. Marketing-zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu-zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. Souhlas mi vyjádříte tzv. Double opt-in potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

5. Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. 

6. Fotografická dokumentace, reference
Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.
 
V.Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
 
VI.Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byla moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

- Zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem).
- Zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem). 
- Zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
- Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).
- Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů (zabezpečeno jménem a heslem).
- Zabezpečeným přístupem do databáze životopisů LinkedIn v sekci Recruiter Lite (zabezpečeno jménem a heslem).
- Zabezpečeným přístupem do členských sekcí webu (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
- Šifrovanou komunikací na mém webu (platný certifikát https).
- Pravidelnou aktualizací softwaru.
- Bezpečně uzamčenou kanceláří (zabezpečeno uzamykatelnými dveřmi a zabezpečovacím systémem). 
 
VII. Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
Facebook
Google
LinkedIn /Recruiter Lite
Renata Zítková IČ:61105015 /účetní
Kompetenz People s.r.o. IČ: 02899230 DIČ: CZ02899230
Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či, podílejí na chodu mého podnikání (účetní) a případně jsou mými zákazníky (zaměstnavatelé, uchazeči o práci).
Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.
Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
 
VIII. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: poradenstvi@lenkavornhagen.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování
můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/-a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost.
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup-jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 
IX.Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.