KINEZIOLOGIE ONE BRAIN

jemná a účinná metoda harmonizace mozkových hemisfér, která odstraňuje příčiny strestu z minulosti

CO JE KINEZIOLOGIE ONE BRAIN?

Metoda, která posiluje nebo obnovuje zdraví a vitalitu člověka na úrovni fyzické, mentální, emocionální a energetické. Změřuje se na harmonizaci osobnosti, která vychází z poznatku, že na počátku většiny psychických i fyzických problémů je z minulosti prožitý negativní stres, mnohdy již vědomě „zapomenutý“, který se uložil v našem podvědomí. Pomocí svalového testu hledá samotnou příčinu problému a příšlušnou korekcí pomáhá klientovi využít jeho vlastní potenciál k řešení dané situace.
Tuto metodu kombinuji i s koučováním, pokud si klient přijde na některé opakující se myšlenkové programy a přeje si pracovat na jejich odstranění (ve většině případech je třeba sezení opakovat).
 
Nástroje: svalový test, barometr chování, korekce 
 
Svalový test-reakce svalů na podnět. Jedná se o ustálený pohyb se svalem, provádí se mírným tlakem na mírně předpažené ruce klienta. K testování se používá nejčastěji deltový sval. Negativní emoce sval oslabí, zatímco pozitivní ho zpevní. Sval reaguje na otázku: Jaký věk souvisí s příčinou tématu? Jak se to projevuje v chování? 
Jaká korekce klientovi pomůžee uvolnit a opět rozproudit energii? 
 
Barometr chování – ukazuje, jak se projevuje způsob chování vychýlený z rovnováhy. Barometr pomocí svalového testu ukáže chování/emoce, jež jsou s daným tématem spojené a kterých si je klient více či méně vědom. 
 
Korekce-pomáhají pochopit, čeho přesněji se týká klientovo téma, jaké jsou v tématu skryty nevyhovující vzorce chování. Korekce se skládá z velmi jednoduchých pohybů, dotyků, cviků, čtení textů,  případně světelného působení. Pomocí korekcí můžeme automatické stresové chování jemně, rychle a účinně odstranit.
 
 

JAK TO PROBÍHÁ?

Na začátku sezení si vydefinujeme vaše téma. Poté se na sebe vyladíme pomocí svalového testu, tzv. úvodním vyrovnáním a otestuji 14 hlavních svalů. Dále budu klást otázky za účelem zjištění vašeho naladění na tzv. barometru chování, který nám ukáže, které emoce jsou spojeny s vaším tématem v současnosti a které emoce byste potřebovali zažívat, aby jste na vaše téma neměli žádný stres.

Stejný postup zopakujeme ve věku nejlepšího uvědomění pro odblokování. Nejedná se o žádnou regresi, pouze hledáme nejvhodnější věk pro odblokování a situaci, která je s vaším tématem a emocemi spojená. Následně pomocí vizualizace a dalších technik můžeme změnit negativní emocionální náboj situace za pozitivní, tak, abych stres na danou situaci byl nulový. Pokud je potřeba, provedeme některé korekce. V závěru sezení ukotvíme novou volbu a zvolíte si první krok, který na své cestě změny můžete udělat.

CO VŠE MŮŽETE TOUTO JEMNOU METODOU ŘEŠIT a PRO KOHO JE VHODNÁ?

Často si nejsme vědomi, proč některé "programy" ve svém životě neustále opakujeme, proč se nám dějí určité věci, proč máme určité zdravotní problémy. Je tomu tak proto, že vědomě řídíme jen 20 % činností, ostatní probíhá na úrovni podvědomí. Tam jsou uloženy naše zkušenosti a prožitky z dětství prenatálního období, genetické informace od rodičů.

Metoda pomáhá a řeší:

  • ♦fyzické potíže - bolesti hlavy, zad, krku, žaludku, migrény
  • ♦psychické potíže - deprese, stavy úzkosti, smutku, lítosti, vzteku, nízké sebevědomí
  • ♦strachy a fobie - z malých prostor, vody, výšky, hloubky, pavouků, samoty, o život
  • ♦partnerské a rodinné vztahy
  • ♦problémy s učením - koncentrace, hyperaktivita, dyslexie
  •  

Metoda je vhodná pro dospělé i děti. Témata dětí do 6 let většinou řešíme skrze jednoho z rodičů. 

 

DÉLKA SEZENÍ & CENA

Každé sezení je individuální. V průměru trvá cca 90 minut, někdy se může protáhnout i na 120 minut.

90 minut sezení / 1500,-

CO NA KINEZIOLOGII ŘÍKAJÍ KLIENTI?

HANKA:

"Je to pro mě TERAPIE DUŠE”...
Ke kineziologickým odblokům jsem dospěla v průběhu koučovacích sezení s Lenkou. Absolvovala jsem celkem tři odbloky, jistě ne poslední. Při sezeních jsem se opakovaně vracela k nepříjemným až traumatizujícím zážitkům z dětství a dospělosti.
Primárně se jednalo o stavy odloučení a nejistoty, které mne i nyní v dospělosti provázejí a vyústily v úzkostnou poruchu.
Sama jsem došla k poznání, že jsou jisté záležitosti, které si v hloubi duše nesu a se kterými není možné pohnout vlastními silami.
Společně jsme s Lenkou pojmenovaly úzkost, obavu či problém a nastavily do pozitivního modu tak, jak to potřebuji já. Poté došlo k diagnostice svalovým testem na těle, korekci, opakovanému čtení krátkého textu, který s mrazivou přesností zachycoval a popisoval mé vnitřní pocity spojené s danou situací. Pak nastalo uvolnění.
Požadovanou pozitivní změnu vnímání daného problému jsem si měla zafixovat pomocí vytvořeného obrazu, tzv. vizualizace.
Tento obraz jsem si doma v určitých intervalech opakovaně promítala. Nakonec se pro mě představa stala velmi příjemnou až úsměvnou. Jsem člověk s velkou představivostí, obraz byl u mne v hlavě tedy velmi přesný, detailní a živý.
Zpočátku jsem se cítila nejistě a nedůvěřivě, postupně jsem však strach z neznáma a ze ztráty kontroly překonala, a naopak se v mém těle rozhostil klid. Po prvním odbloku jsem se jeden den necítila "ve své kůži", byla jsem plačtivá a nervózní, při dalších odblocích jsem však žádné negativní emoce už nepociťovala.
Začala jsem více důvěřovat Lence i procesu pracování sama na sobě s jasným cílem vést veselejší život bez úzkostných stavů, které mne dovedly až do ordinace psychiatra. K Lence docházím již přes rok, na každé sezení se těším, vnímám jej jako čas strávený pro sebe. Vedení je laskavé a podnětné, komunikace vždy vstřícná. Prostředí milé a bezpečné.
Uvědomila jsem si, jak důležité je řešit svoje smutky a potřeby s někým, kdo má nadhled a kdo mi poskytuje oporu a podporu v mé vlastní cestě za štěstím."
 

MARIE:

S Lenkou se nějakou dobu znám. Kineziologii jsem si u ní vyzkoušela poprvé potom, co jsem delší dobu nezvládala svou nervozitu a napětí.
Na tomto sezení jsme věnovaly podstatnou část definici konkrétního záměru/problému. Lenka má velkou schopnost nacítění a intuitivního vedení. Přestože bylo sezení velmi náročné na mé emoce, Lenka mě provázela bezpečně a soucitně tak, že jsem se nebála dovolit si vše nechat plout tak, jak to přicházelo. A děly se věci!
I když mi stačilo pouhé jedno sezení k tomu, abych se cítila dobře, plánuji s odstupem času další, k jinému tématu.